Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Fairness opinion avseende försäljning av Factum Electronics AB

2012-03-09

 

Styrelsen i Factum Holding har inhämtat ett utlåtande, s.k. Fairness Opinion, från Grant Thornton avseende frågan om överlåtelsen av dotterbolaget Factum Electronics AB är skälig för aktieägarna i Factum Holding ur ett finansiellt perspektiv.

Grant Thornton har avgett en Fairness Opinion till styrelsen i Factum Holding dagtecknad den 8 mars 2012. Grant Thornton anser att överlåtelsen är skälig ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Factum Holding.

Grant Thorntons Fairness Opinion bifogas detta pressmeddelande i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin

Styrelsens ordförande,

Factum Electronics Holding AB

Tel 070 620 73 59

 

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB