Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB lanserar webbplats

2012-05-08

Cassandra Oils nya webbplats har nu lanserats. På www.cassandraoil.com finns uppdaterad information om verksamheten och dess utveckling.

På webbplatsen finns även en film i vilken Cassandra Oils styrelseordförande Erik Nerpin och företagets grundare Anders Olsson, berättar mer om verksamheten och inriktningen framåt.

”Vi ser fram emot att under 2012 initialt färdigställa den reaktor om 1 500 kW som är under tillverkning och därefter komma igång med oljeproduktion”, säger Erik Nerpin, ordförande i Cassandra Oil AB.

Grundaren Anders Olsson har ordet
Cassandra Oil bildades 2011 för att industrialisera och kommersialisera en patenterad och skalbar reaktorteknologi för produktion av olja i egen regi eller i samarbete med partners. Oljan produceras ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.

Oljan, som motsvarar kvalitén hos marindiesel, kan säljas på öppna oljemarknaden eller direkt till energikrävande industri.

Verksamheten baseras på patenterad teknologi utvecklad av Cassandra Oils grundare Anders Olsson:

”Som uppfinnare och grundare är det väldigt roligt att nu se Cassandra Oil ta nästa steg i bolagets utveckling. 2012 kommer tveklöst att bli ett spännande år. Vi sitter på en teknik som är verifierad och har ett skalbart koncept som vi nu ska börja kommersialisera.”

Om bakgrunden
”Historien om Cassandra Oil började egentligen för cirka 10 år sedan. Jag hade då fått upp ögonen för den s.k. oljesludge, som i samband med oljeraffinering dumpades – och fortfarande dumpas i bl.a. Mellanöstern - i sådana mängder att det bildats hela sjöar av oljesludge. Utöver stora negativa miljökonsekvenser framstod det som ett slöseri med resurser att inte ta vara på oljan. Min idé var att rena oljesjöarna och omvandla dem till användbar olja. Målet var att utveckla en teknologi som skulle göra det möjligt att dels bryta kolvätekedjorna i olesludgen, dels effektivt separera olja från sand. Under arbetets gång stod det klart att det gick lika bra att bryta kolvätekedjorna i plaster och däck. Och det är också här vi nu lägger störst kraft på att komma igång. Initialt kommer vi att fokusera på att producera olja ur plastavfall och uttjänta däck; kolvätehaltigt material som det i princip råder obegränsad tillgång på.”

Från olja till olja
”Vår affärsidé är egentligen mycket enkel; vi producerar olja ur material med höga halter av kolväten, bl a plastavfall och uttjänta bildäck. Denna olja säljer vi sedan antingen på öppna marknaden eller direkt till slutanvändare. Grundprincipen bakom vår teknologi bygger på termisk cracking, vilket innebär att vi i vår egenutvecklade reaktor slår sönder bindningarna mellan kolvätena för att därigenom omvandla ingångsmaterialet, som från början är tillverkat av olja, till en ny användbar oljeprodukt. Tekniken gör det möjligt för oss att bearbeta många olika typer av material, och det behöver heller inte vara rengjort, sorterat eller förbehandlat.”

Om var vi står idag
”Sedan de första tankarna för tio år sedan har vi utvecklat teknologin och byggt en första demonstrationsmaskin baserad på vår egenutvecklade reaktor. Denna har vi använt för att dels testa olika typer av ingångsmaterial, dels visa upp för potentiella kunder och samarbetspartners. Att tekniken fungerar under reella förhållanden har vi fått klara belägg för genom vår demonstrationsmaskin.

Intresset från omvärlden har varit stort och vi har fram till idag ingått ett antal viktiga samarbetsavtal:

  • Samarbetsavtal med Ragn-Sells AB. Avtalet med svenska återvinningsföretaget Ragn-Sells sträcker sig över sex år och gäller årliga leveranser om 26 000 ton uttjänta däck ur vilka vi beräknar att producera olja till en produktionskostnad om cirka 23 USD/fat. Därutöver kommer vi även att ta vara på det kol och stålpulver som finns i däcken.
  • Samarbetsavtal med Nordkalk AB. Även avtalet med Nordkalk AB, Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter, sträcker sig över sex år och avser leverans av olja och gas som vi producerar.
  • Samarbetsavtal med Sjölanders Mekaniska Verkstäder AB. Avtalet innebär att Sjölanders kommer tillverka våra reaktorer, till att börja med en reaktor om 1 500 kW och parallellt en mindre modell om 600 kW.

Därutöver för vi även diskussioner med ett antal potentiella partners. Vi bedömer t ex att vi har goda chanser att teckna samarbetsavtal med lokala myndigheter i Abu Dhabi. Diskussionerna rör produktion av olja ur dels ett årligt flöde om cirka 4 miljoner däck under de kommande 15 åren, dels de uppskattningsvis 24 miljoner däck som nu ligger dumpade i öknen. Denna produktion skulle kräva två reaktorer om 1 500 kW och projektet skulle drivas tillsammans med partner.”

Kommande rapportdatum
31 maj 2012 Delårsrapport januari – mars 2012
31 augusti 2012 Delårsrapport januari – juni 2012
30 november 2012 Delårsrapport januari – september 2012
Årsstämma
15 juni 2012

För ytterligare information
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB