Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil ABs årsstämma framflyttad

2012-05-16

Cassandra Oil AB:s årsstämma är framflyttad till den 29 juni 2012.

Vid årsstämman kommer årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 att läggas fram. Under 2011 bedrev bolaget den gamla verksamheten under firman Factum Electronics Holding AB och det är färdigställandet av räkenskaperna för denna period samt redovisningen av effekterna av verksamhetsbytet som erfordrar mer tid.

Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig tre veckor före årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats www.cassandraoil.com den 1 juni 2012. Därutöver kommer meddelande om att kallelse skett samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer även att offentliggöras genom pressmeddelande.

Cassandra Oil kommer att i enlighet med tidigare kommunicerad informationsplan offentliggöra delårsrapporten för det första kvartalet 2012 den 31 maj 2012. Cassandra Oils apportförvärv av den nya verksamheten och överlåtelse av den gamla verksamheten har verkställts per den 1 april 2012 och delårsrapporten kommer följaktligen redovisa resultatet avseende den tidigare, nu överlåtna verksamheten. I samband med delårsrapporten kommer Cassandra Oil även att offentliggöra en resultatrapport för det första kvartalet 2012 avseende den nya verksamheten.  

Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB