Hem
Stäng X

Julbrev från VD

2021-12-16

 

Aktieägare och andra intressenter,

Det lider mot jul och vi tittar tillbaka på det gångna året som varit minst sagt annorlunda.

Den ännu pågående Covid pandemin har medfört vissa förseningar men i många avseenden har vi, liksom många andra, i relativt stor mån, lyckats arbeta runt restriktioner och hittat alternativa lösningar.

2021 var året då Cassandra bjöd på Webinar för första gången. Finn Johnsson bolagets Styrelseordföranden samt vår partner Matias Rojas, och Dirk Noordegraaf, f.d. SABIC Venture, medverkade som talare och svarade på frågor från några av de många lyssnarna som hade loggat in.

De talade om det enorma behovet på marknaden, av plast som är producerat från återvunnen råvara och därav behovet av återvunnen olja. I dagsläget produceras långt ifrån tillräckligt med olja från avfall på världsmarknaden och detta ser vi bevis på genom intresset vi får från den petrokemiska industrin samt oljebolagen som har behov av den återvunna råoljan som alternativ till den vanliga råoljan.

Under våren färdigställdes och testkördes CASO anläggningen i lokalerna i Västerås.  Vi hade hjälp från våra danska medarbetare som tränades upp under en period och var delaktiga med nedmonteringen av anläggningen. Innan sommaruppehållet fraktades CASO anläggningen till Fedriksvaerk  där förberedelserna i de nya lokalerna pågått under några flera månader.

Under sensommaren slutfördes arbetet på maskinhallen inomhus och därefter har fokus legat på installationen av anläggningen. Att driftsätta en tekniskt komplex anläggning som CASO innebär många tester av delkomponenter samt ett specialist team från Sverige som har installerat CASOs specialdesignade el-system. 

Under november månad fick vår danska partner Circular Plastic System miljötillstånd för kemisk återvinning av plast i den nya processanläggningen på siten i Fredriksvaerk. Nu återstår vidare tester och vi kan se att kommersiell produktion av olja från avfall inte ligger alltför långt bort.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en God Jul och allt gott för 2022 med god hälsa och positiva framtidsutsikter.

Anders Olsson VD

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB