Hem
Stäng X

Julhälsning med lägesuppdatering

2022-12-12

Bästa aktieägare och andra intressenter.

2022 lider mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett intressant år med mycket aktivitet och där stora framsteg tagits.

Av strategiska skäl har vi valt att vara mycket sparsamma med publiceringen kring  verksamheten i både ord och bild och detta i samförstånd med de närmast berörda kompanjonerna. Under året som gått har verksamheten byggt upp ett gediget team av ytterligare expertis inom flera områden där kunnandet fördjupats.

En CASO maskin är nu fullt installerad och producerar olja från varierande plastavfall. Planer för den tidigare nämnda expansionen utarbetas.

Då oförväntade krig och annat har skapat osäkerhet på världsmarknaden och med skyhöga el och energipriser är behovet av alternativ olja och energi mer akut än tidigare.

Sett utifrån en annan synvinkel utgår vi från att avfallshanteringsmarknaden också kommer att ändras avsevärt de närmaste 10 -15 åren och vi ser därför på olika alternativ där flödet av råvara kan säkras. I framtiden kommer mindre del av avfalls-plast hamna på deponi och i förbränning. 

För Cassandras del så har samarbeten fördjupats och vi ser fram emot ett produktivt och framgångsrikt 2023. 

Anders Olsson och team Cassandra AB önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB