Hem
Stäng X

Uppdatering

2022-02-25

Arbetet med CASO installationen i Danmark fortlöper och testkörningar pågår fortfarande. Huvudbyggnaden där CASO maskinen står har utrustats med ett laboratorium för diverse tester vilka är väsentliga för utvecklingsavdelningen. En ny utbyggnad för separations-tanken har också färdigställts. Fokus ligger nu helt i att få i gång oljeproduktionen vilket betyder att kostsamma utgifter som tex en listning av CASO aktien inte prioriteras. Det råder ännu vissa COVID-relaterade förseningar i leveranser till både Sverige och Danmark men trots dessa går vi vidare framåt med en positiv inställning. Kraven på materialåtervinning ökar samtidigt som det, i dagsläget, höga oljepriset hjälper till att stimulera återvinningen av kolvätehaltigt avfall. 

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB