CASSANDRA OIL-aktien 30/07 17:27
Pris: 6.90  |   Förändring: 0.05 (0.73%)

Produktion av olja med ny teknik

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.


Reaktor modell CASO 600.
Visa stor bild

Cassandra Oils verksamhet baseras på patenterad reaktorteknologi som gör det möjligt att med hjälp av "cat-cracking" bryta bindningen mellan kolvätekedjor och därigenom skapa lätta fraktioner av olja. Kvalitetsmässigt motsvarar den olja som produceras marindiesel.

Cassandra Oils teknologi möjliggör produktion av olja till en låg kostnad genom en miljövänlig process som minimerar utsläpp av miljöfarliga ämnen, till exempel svavel.

Oljan kommer att avsättas på öppna marknaden eller säljas direkt till användare inom energiintensiv industri.

COPYRIGHT 2015 Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, info@cassandraoil.com, 021-495 32 20