Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Operativ uppdatering

2013-11-12

Cassandra Oil AB lämnar följande uppdatering avseende bolagets operativa verksamhet.

Testkörning och tillverkning
Testkörning av Cassandra Oils första processanläggning (intern beteckning CASO 001) har under hösten pågått i bolagets verkstadslokaler i Västerås. Testkörningsperioden har visat att processanläggningens kärnteknologi fungerar planenligt och testerna har inriktats på finjusteringar av processanläggningens in- och utmatningssystem samt kondenserings-modulen.

Testkörningarna har genomförts med elmotordrift inomhus och processanläggningen har därför inte kunnat köras med full kapacitet. Testerna indikerar dock att produktionen av olja vid fullt kapacitetsutnyttjande kommer ligga väl i linje med Cassandra Oils tidigare beräkningar. Den olja som produceras håller hög kvalitet i enlighet med vad som tidigare rapporterats.

Cassandra Oils kommersiella fokus ligger nu på etableringen i Irak för processande av oljesludge i enlighet med avtalet med Iraks Oljeministerium. Då möjligheterna att genomföra testkörning i full skala av oljesludge i Sverige är begränsade, har Cassandra Oil beslutat att avvakta med den tidigare planen att testa processanläggningen på en extern site i Sverige under innevarande kvartal tills dess beslut fattats om den första processanläggningens placering. Huvudalternativen är för närvarande Irak och Spanien (inom ramen för avtalet med VSM (Valoriza Servicios Medioambientales S.A, se Cassandra Oils pressmeddelande den 27 september 2013).

Parallellt med testkörningen av den första processanläggningen pågår tillverkning av ytterligare tre processanläggningar (CASO 002-004), samtliga av modell CASO 600. En processanläggning beräknas vara klar omkring årsskiftet, de andra två under första kvartalet 2014. För att möta den stora efterfrågan på processanläggningar kommer Cassandra från början av år 2014 att fördubbla sin verkstadsyta i Västerås. Detta ska ge kapacitet att tillverka två processanläggningar per månad samt plats att bygga upp teknisk service gentemot JV-bolagen. Cassandra Oil utvecklar även en processanläggning av den större modellen CASO 1500 (1.500 kW). Denna bedöms, efter vissa modifieringar och med stöd av erfarenheter från CASO 600-modellen, kunna användas i Irak.

Industriella samarbetsavtal
Iraks regering har allokerat mark till Cassandra Oils JV-bolag. Marken har registrerats i JV-bolagets namn och har markerats med stolpar. JV-bolaget kommer att påbörja markarbeten på siten under november.

Cassandra Oil och Sevens Star, som är Cassandra Oils partner i Turkiet och Förenade Arabemiraten, har träffat en överenskommelse som innebär att Cassandra Oil ges flexibilitet att senarelägga leveransen av den processanläggning som parternas JV-bolag CGS Energy (Cassandra Green Star Energy) beställt, för att Cassandra Oil därigenom ska kunna prioritera leveranser till Irak. I gengäld har betalningsplanen för JV-bolagets förskottsbetalningar förlängts. CGS Energy betalar enligt den nya betalningsplanen.

Företagsfilm
En film som visar Cassandra Oils processanläggning och teknologi offentliggörs på bolagets hemsida (www.cassandraoil.com) parallellt med detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB